Historiska Media

Jag har i samarbete med Lönegård & Co. tagit fram en ny webbsida till bokförlaget Historiska Media. Sajten är byggt i WordPress och drar nytta av flertalet av de nya funktionerna i WordPress 3, som t.ex. egna innehållstyper, taxonomier, menyer och egna bildstorlekar.

Den viktigaste informationen på sajten är böcker och författare, vilka representeras med varsin innehållstyp. För att kunna spara information utanför textinnehållet men ändå på ett mer lättarbetat sätt med med custom fields har jag skapat ett litet fältsystem, som tillåter att man enkelt skapar nya fält av olika typer, samt metoder för att spara och hämta innehållet i dessa. Med hjälp av dessa kan man enkelt redigera all metainformation som finns för böcker och författare, samt relationerna mellan dessa.

Uppdatering: Sedan september 2011 har även dotterbolaget Nordic Academic Press fått samma kostym.

Av: Simon Fransson

Område:

Historiska Media Bok Pressinformation Författare Editor Inställningar