Medial uppmärksamhet för bra möten

Alltför många möten hålls i opersonliga och formella konferensrum. Amanda Mogensen samarbetar med MiLgårdarna för att uppmärksamma vikten av kreativa, flexibla och lärande miljöer för människor i möten.

Av: Amanda Mogensen

Område: