Skam som show och på schemat

Att vara tonåring är för många en evig längtan efter att snart bli vuxen – en tid fylld av rosa skimmer och förälskelser men också av ångest och pinsamheter. P&T sammanförde Malmöforskaren Camilla Löf, som just doktorerat om livskunskap, skolämnet som ska minska den psykiska ohälsan bland elever, med Linda Backlund, initiativtagare till Skambyrån, en show där vanliga människor läser högt ur sina gamla ångestfyllda dagböcker.

Nu har mitt reportage om Skambyrån och skolämnet livskunskap publicerats i Praktik&Teori #1 2011, en tidskrift om forskning, bildning och utbildning, som ges ut av Malmö högskola. Till samma nummer av tidningen, med temat Uppväxt, har jag skrivit en artikel om hur det är att delta i ett mentorsprogram för barn, både som mentor och barn.