Undervisning i tidningsproduktion

Under två veckor har Cecilia och Ola föreläst och hållt workshops i tidningsproduktion för studenter på programmet Digital bildproduktion på Blekinge tekniska högskola. Södra Esplanadens Maria har även hållt i en workshop om illustration och bildtänk.

Kursen är en introduktion till redaktionellt arbetssätt. Studenterna har bland annat övat på nyhetsvärdering, journalistisk redigering och bildjournalistik.

Några exempel på frågor som tagits upp under kursen: Vem gör vad på en redaktion? Vilken roll har redigerare, reportrar och annonsavdelningen? Vad är det för skillnad på arbetssätt och prioriteringar mellan dagstidning, fackpress, magasin och webbredaktioner? Vad utmärker en bra rubrik, ingress, bildtext och puffar? Hur redigeras ett tidningsuppslag? Vad är en nyhet? Ett case? Reportage? Feature? Vad ska ett foto/illustration säga och tillföra?

BTH4 BTH3 BTH2 BTH1